L.P.3 INTERGROUP
บริษัท แอล. พี. 3 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่บริษัท A&S (Anodized & Screen printing) พัฒนาความรู้ ความสามารถในงานชุบอะโนไดซ์มาอย่างต่อเนื่อง
ณ ปัจจุบัน เราสร้างชื่อเสียงในนามบริษัท แอลพี 3 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังคงยึดมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ (Know How)
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้งานชุบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คงทน และสามารถผสมผสานกลมกลืนงานชุบให้มีวามสวยงามทางศิลป์โดยคำนึง
ถึงการนำไปใช้ให้ตรงความต้องการของลูกค้า

Quality Command ทุกกระบวนการ เราทำงานด้วยระบบ Work Instruction ตรวจสอบไมครอน รับรองชิ้นงาน (Data Sheet) ตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนส่งมอบ (Quality Assurance) กระบวนการบรรจุ (Packing) ที่ได้มาตรฐาน ผ่านค่ามาตรฐาน RoHS สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานชุบอะโนไดซ์
ที่โดดเด่น และมีลักษณะพิเศษหรือต้องการงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ ขอเชิญแวะเยี่ยมชมที่ ห้องแสดงสินค้า
L.P.3 (Showroom) ได้ทุกวันทำการ จันทร์-เสาร์ 8.00 น. - 17.00 น.
UPDATE TECHNOLOGY & KNOW HOW FOR BETTER QUALITY
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีให้ก้าวไปไกลสู่ระดับสากล จึงนำมาซึ่งการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการชุบอะโนไดซ์อลูมิเนียม ในรูปแบบ Graphics  หรือ Graphics
Anodized หนึ่งเดียวในประเทศไทย
Welcome to LP3 Intergroup
Graphics Anodized เป็นกระบวนการ Anodized แบบ Color in Surface หรือเรียกย่อๆ ว่า CIS
เป็นระบบเทคโนโลยีชั้นสูงในการชุบอะโนไดซ์อลูมิเนียม (อลูไมท์) แบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด
โดยการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้และควบคุมการชุบและการพิมพ์งาน
ขั้นสูงในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดค่าสีต่างๆในรูปแบบ CMYK ลงในชิ้นงานให้เกิดภาพ
ลวดลาย หรือตัวอักษรที่ฝังตัวลงในผิวอลูมิเนียม
Welcome to LP3 Intergroup

นวัตกรรมแบบ Graphics Anodized ของบริษัท แอล. พี. 3 อินเตอร์กรุ๊ป พัฒนาไปไกลจนสามารถ
สร้างสรรค์ความโดดเด่น และสร้างความแตกต่าง อีกทั้งยังสามารถสร้างความหลากหลายของสีสัน
รวมถึงเส้นสายและลวดลายแบบกราฟฟิกลงบนชิ้นงานอลูมิเนียมประเภทต่างๆ ได้ทำให้สามารถพัฒนา
และนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการความมีสไตล์ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวควบคู่กับ
ความคงทนถาวรสูง

Welcome to LP3 Intergroup

ด้วยประสิทธิภาพความคงทนที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการนำน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ห้องน้ำชนิดรุนแรง
มาราดหรือแช่เป็นเวลานาน ก็ไม่สามารถทำลายสีที่อยู่บนชิ้นงานระบบ CIS ได้

Welcome to LP3 Intergroup

ในส่วนการพิสูจน์ความคงทนโดยผ่านการใช้โซลเว้นท์ ชนิดรุนแรงเช่น ทินเนอร์ โดยทำการแช่
และจุดไฟเผาจนชิ้นงานเกิดเขม่าดำ หลังจากนั้นนำชิ้นงานมาล้างน้ำสะอาดและเช็ดอีกครั้งด้วย
ทินเนอร์ จะพบได้ว่าชิ้นงานยังคงสภาพและสีสันสวยงามเช่นเดิม

Welcome to LP3 Intergroup
ดังนั้นงานในระบบ CIS จึงสามารถนำไปใช้ในวงการต่างๆ ได้หลากหลายเช่น วงการอุปกรณ์สุขภัณฑ์
และห้องน้ำ, วงการถ่ายภาพ, วงการยานยนต์และอุปกรณ์อากาศยาน, วงการอิเลคทรอนิคส์และโทร
คมนาคม, วงการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน, อาคาร, ป้ายสัญลักษณ์ที่ทนแดดและฝน, ป้ายเลข
ห้องอาคารชุด, ป้ายในลิฟท์โดยสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
Welcome to LP3 Intergroup
ด้วยความมุ่งมั่น ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทมีความมั่นใจในการทำงานในระดับ OEM
และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ชั้นนำ เช่น Honda,Toyota

รวมทั้งบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินชั้นนำผู้ผลิตชิ้นส่วนในห้องผู้โดยสารและเก้าอี้โดยสาร
ในสายการบินเช่น Weston (SEA) จากประเทศอังกฤษ

Welcome to LP3 Intergroup

นอกเหนือจากการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้ในวงการชุบอะโนไดซ์อลูมิเนียมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแล้ว ทางบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดีไซน์ใหม่ๆ
ในประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ภายใต้ชื่อ Beyond One